Demonstrating Grace | Amazing Grace

“Importante na marinig ang kwento ng isang tao, sapagkat ito ay nag-a-affirm na siya ay visible. Ito ang ginawa ni Jesus. Siya ang lumapit at nakinig siya sa mga kwento ng mga tao.” – Dr. Philip. D. Arandia – Psycotherapist, Educator, and Pastor

Watch and learn how we can demonstrate grace to individuals struggling with same-sex attraction.