digitracts

New Normal Hacks – Filter Fake News | Digitracts

New Normal Hacks –  Filter Fake News | Digitracts

Huwag basta-basta maniniwala sa fake news. Download Video

New Normal Hacks – Cleansing Protocol | Digitracts

New Normal Hacks – Cleansing Protocol | Digitracts

Sa New Normal, dapat faith ang umiral! Download Video

Everyone Has Time | Digitracts

Everyone Has Time | Digitracts

Who thought the world will end up like this?

Lahat May Oras | Digitracts

Lahat May Oras | Digitracts

Sinong mag-aakalang titigil ang mundo ng ganito? Download Video

Banta | Digitracts

Banta | Digitracts

Sa kabila ng salot na nagbabanta sa bayan, may isang sandigan tayong maaasahan! Download Video

Empty | Digitracts

Empty | Digitracts

Not all things that are empty are bad. Download Video

Mapagpalayang Pasko

Mapagpalayang Pasko

Para Saan ang Pagtirik ng Kandila?

Para Saan ang Pagtirik ng Kandila?

The Big One?

The Big One?

Depression (Part 2) | Digitracts Live

Depression (Part 2) | Digitracts Live

Lahat ay posibleng makaranas o magkaraoon ng depression, Kristiano ka man o hindi. Mahalagang maunawaan ang mga sanhi nito. Help is available. For prayer and counseling.