Let’s Talk About Sex

Let’s Talk About Sex

Sa Episode 3 ng #BakitList, pag-usapan natin ang SEX …

💗Mahalaga pa ba sa’yo ang virginity?

💗Naniniwala ka pa ba na ang sex ay sagrado?

💗Lamang ba sa lalaki ang may karanasan sa sex?

Sang-ayon ka ba sa mga sagot sa video? Comment below!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*